Mi áll az Eurovíziós Dalfesztivál mögött?


Mi is áll valójában az idei Eurovíziós Dalfesztivál mögött?

Téves a homoklobbival vagy a nyertes személyével foglalkozni. Itt valójában nem a homoklobbi vagy az osztrák szörnyeteg a gond. Mindenki védi saját magát és saját maga érdekeit. Ezzel semmi gond. Viszont a társadalom dönti el, hogy mely részérdekeknek ad igazat, melyeket utasít el, s melyekkel szemben semleges. A gond az, hogy jelenleg a nyugati társadalom egyre inkább ad igazat a homoklobbinak. Így csakis ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, mert maga a homoklobbi működése teljesen érdektelen. Pedólobbi is van, de kit érdekel, mikor – még! – a társadalom többsége elutasító álláspontot tanúsít irányában. Egy egészséges társadalomban a homoklobbi nem lenne egyéb, mint egy érdektelen és marginális klubmozgalom, melyet a többség undorral szemlél.

Azaz az okokat kell elemezni, hogy a társadalom miért így reagál. S mivel ez a reakció csakis a nyugati társadalmakra jellemző, magukat ezeket a társadalmakat kell vizsgálni.

Az egyik ok a liberalizmus, ez a kezdetben teljesen pozitív eszmerendszer, mely – miután győzött – elment teljesen abszurd irányba, mint nihilizmus, értékrelativizmus. Az értékek relativizálása az alap szerintem. Ebből következik az értékek nevetségessé tevése, természetesen a liberalizmus értékei kivételt képeznek, ezek tabuk. A tömegkuktúrán keresztül ezek az elvek hatalmat kaptak, s ma már nyugaton szégyellni kell, ha valaki mást vall. A liberalizmussal szemben való vélemény “tudománytalan”, “elavult”, “maradi”, “szégyenletes”.

A fő ellenfél a vallás. Elsősorban a kereszténység. A kereszténység protestáns részét a liberalizmus már megrontotta. A protestantizmus egy része “modernista”, azaz eltávolodva a kereszténységtől átvette a liberalizmus elveit, másik része meg “fundamentalista”, azaz paródiaszerűen maradi, a helyes keresztény elvek igenlése mellett abszurd nézeteket hangoztat, melyekkel nevetségessé teszi saját magát, s ezzel a keresztény elveket is.

Az apostoli kereszténység még erős. De napjainkban már érezhető a katolicizmus lassú bukása. Az új jezsuita-liberális római pápa káros hatása egyre erősebb. Ennek logikus következménye Bécs katolikus érsekének abszurd álláspontja is az osztrák szörnyszülöttel kapcsolatban. Ha a katolikusok nem lépnek időben hazug pápájuk terjesztette métely ellen, végük lesz két nemzedéken belül.

Az ortodoxia ellen fog állni jobban, ennek történelmi okai vannak. A marxizmus és az iszlám ellenséges környezete történelmileg arra szoktatta az ortodoxiát, hogy gyanúsan figyeljen minden modernségre. De kizárt, hogy ne legyenek ellenséges beférkőzési próbálkozások az ortodoxiába is.

Én személyesen borúlátó vagyok, nem hiszek a pozitív változásban: Európa hanyatlik és fasizálódik.

8 thoughts on “Mi áll az Eurovíziós Dalfesztivál mögött?

  1. Kedves Birca!
    A bécsi metropolita szóra se érdemes. Vagy nem úgy volt, csak a sajtó torzít, vagy túlkompenzáló megfeleléskényszere van.

    Az egy szent katolikus és apostoli egyház teljes látható egységét meg nem véletlenül nem adja meg az Úr. (A láthatalan egység soha fel se bomlott.) Mindig kell lenni olyan egyházrésznek, amelyik nem tévelyeg, és példájával visszavezeti testvéreit. Most Róma furcsa kissé, de gondolj csak bele, hogy pl. a balkán felszabadításkor a vladikák nagy része nemhogy együttműködött a török utáni hatalmi vákumot betölteni akaró szabadkőművesekkel, hanem maguk is magasrangú páholytagok voltak. Ma már ez elképzelhetetlen. Vagy pl. az orosz és román egyház tele volt a kommunista időkben a politikai rendőrség embereivel. De a Jóisten még a KGB tisztként kinevezett püspökből is tudott szentet csinálni. Higgy erősebben! Ja, és küzdj tovább azért, amiben hiszel! Sok sikert!

  2. “Az új jezsuita-liberális római pápa káros hatása egyre erősebb.”

    Mondanál errről valami bővebbet, mert igazából nem tudom hová tenni ezt a pápát. Mi az ami neked nem tetszik benne? Mire figyeljünk oda?A környezetemben mindenki el van vele ragadtatva, én meg még mindig várakozó álásponton vagyok.

  3. Nem értem a pápaellenességedet! Hiányzik a Gondviselőbe vetett hited.

Hozzászólások lezárva.