Brezsnyev

Ezen a héten volt Brezsnyev halálának 32. évfordulója. Ő volt a Szovjetúnió történetének második leghosszabb ideig élen álló vezetője. Bővebben…

Reklámok

25 éves évforduló

Magyarországon a rendszerváltozás nem köthető egyetlen meghatározott dátumhoz sem, így nincsen évfordulója sem. De az NDK-ban, Csehszlovákiában, Romániában viszont van egy-egy konkrét dátum. Hasonló a helyzet Bulgáriában is. Bővebben…

Iszlám Állam

Ismétlődik a 80-as évek történelme. Bővebben…

Reklámok

A nyugat bukása

A XX. sz. végén bekövetkezett a marxizmus bukása, mely eltakart egy másik bukást, a nyugat bukását. Bővebben…

Reklámok

Főbb zsinatok

A keleti kereszténység főbb zsinatai. Bővebben…

Reklámok

Nagy-Ausztriai Egyesült Államok

Egy tervezet a XX. sz. elejéről az Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására annak magyarországi vonatkozása szempontjából. Bővebben…

Reklámok

A sötétség 133 napja

Ez Judit története. Bővebben…

Reklámok

A legkegyetlenebbek

A kegyetlenség az egyik negatív emberi vonás. Bővebben…

Reklámok

Hogyan éltem át a rendszerváltozást Bulgáriában?

Eredetileg a Kívül Tágasabb Blogban jelent meg. Bővebben…

Reklámok

Magyarországi bolgárok

Képek a XX. sz. első feléből a magyarországi bolgár közösség életéből: Bővebben…

Reklámok

Azok a borzasztó középkori adók!

Nézzük meg, hogy Magyarországon egy középkori, kora újkori átlagember vagy egy mai átlagember adózik-e többet! Bővebben…

Reklámok

Közjogi szakadások

Közjogi szakadások a magyar történelemben
azaz Miért nincs értelme a legitimizmusnak? Bővebben…

Reklámok

Főbb keresztény áramlatok

Jelen bejegyzés célja referencia biztosítása a kereszténység nem-ortodox irányzataihoz. Bővebben…

Reklámok

Nemzeti kommunizmus és Nagy Imre

Ha Nagy hatalmon maradt volna 1956-ban. Bővebben…

Reklámok

Ezeréves Magyarország – na ne viccelődjünk!

Ne viccelődjünkj! Bővebben…

Reklámok

A Horthy-kultusz hazugságai

Az újmagyar nacionalizmus egyre elkerülhetetlenebb eleme a Horty-kultusz. Bővebben…

Reklámok

Térkép 33-ból

Térkép, mely a 33-as év állapotait igyekszik ábrázolni. Bővebben…

Reklámok

Nacionalizmus

A kétféle, nyugati és keleti típusú nacionalizmus megismerése nélkül képtelenség megmagyarázni, hogy miért nem képesek egymást megérteni ebben a témában a nyugatiak és a keletiek. Bővebben…

Reklámok

A Trianon-hisztéria

Az újmagyar identitás egyik alapeleme lett az 1920-as trianoni békeszerződés körüli hisztérikus magyarkodás. Lássuk ezzel kapcsolatban a tényeket! Bővebben…

Reklámok

Amerika legnagyszerűbb elnöke

Ronald Wilson Reagan 1911. február 6-án született Tampicóban (kisváros alig ezer körüli lakossal Illinois államban). Apai ágon ír, anyai ágon angol-skót származású. Édesapja (1883-1941) cipőkereskedő volt, édesanyja (1883-1962) háztartásbeli. A család 1920-ban Dixonban (nagyobb kisváros szintén Illinois államban) telepedett le véglegesen. A családban Ronaldon kívül volt még egy gyerek, John Neil Reagan (1908-1996). Bővebben…

Reklámok

Kuba nemzeti ünnepének igaz története

1953-ban 160 kegyetlen gyilkos terrorista és lumpen vett részt a Moncada-laktanya megtámadásának előkészítésében. Vezetőjük a két Castro volt. Bővebben…

Reklámok

A “békeszerető” kommunizmus

Néhány adat, elemzés nélkül – csak emlékeztetőül azoknak, akik elhitték a kommunista propagandát a kommunizmus békeszerető jellegéről. Bővebben…

Reklámok

Meghamisították a Bibliát?

Az egyik gyakori érv a bulváros áldokumentumfilmekből okult emberek részéről, hogy a Bibliát hamisították, cenzúrázták, töröltek, s úgy általában a mai Biblia az nem az “eredeti”. Bővebben…

Reklámok

Majális, majális, majális!

Én nem ünneplem a munka ünnepét, de nem szólom le azokat sem, akik ünneplik. Mindenki maga dönt. Bővebben…

Reklámok

Bulgária területi változásai

A harmadik bolgár állam területi változásai 1878 márciusi visszaállításától napjainkig. Kevéssé ismert téma a magyar olvasók körében. Bővebben…

Reklámok

Mormonok

Sokan mondják maguknak kereszténynek, pedig a kereszténységhez semmi közük. Az egyik legextrémebb példáról lesz szó. Bővebben…

Reklámok

Választási történelem

Az írás NEM a választási eredményekkel foglalkozik, hanem kizárólag az egyes választások rendszerével. Bővebben…

Reklámok

Politikai földrajzi változások a XXI. sz. első évtizedében (2001-2010)

Alábbiakban a legfontosabb politikai földrajzi változásokat szeretném bemutatni, melyek a a XXI. sz. első évtizedében (2001-2010) történtek. Bővebben…

Reklámok

Én, a neolítikus farmer

Sajnos kevéssé népszerű Magyarországon a családfakutatás, s különösen annak genetikai ága. Bővebben…

Reklámok

A marxista szerecsenmosdatás és történelemhamisítás

Furcsa, hogy több mint 20 évvel a kommunizmus világméretű bukása után még mindig akadnak emberek akik védeni próbálják Marxot, Lenint, Sztálint, Kádárt, Pol Potot, Che Guevarát, Castróékat, s bűntársaikat. Bővebben…

Reklámok

Pátriárkák és pápák

Előző, az apostoli kereszténységet felületesen és igencsak elnagyoltan bemutató írásomban szóba került, hogy az 5 nagy egyházi központ vezetői közül 3 címét többszörösen több személy is magáénak vallja. Bővebben…

Reklámok

Apostoli egyházak

Hagyományos apostoli egyházak – katolikusok, ortodoxok (khalkedóni ortodoxok), miafiziták (nem-khalkedóni ortodoxok), nesztoriánusok (asszír keresztények) Bővebben…

Reklámok

A kisebbségellenes magyar politika

Kevesen tudják, hogy a kommunista berendezkedésű államok között a leginkább kisebbségellenes állami politika éppen Magyarországon volt, jellemzően leginkább a Kádár-korszakban. Az egyetlen régióbeli ország, ahol gyakorlatilag sikerült a nemzetiségek megsemmisítése: Magyarország. Bővebben…

Reklámok

Érdekességek a békeszerződésekből…

Néhány érdekesség a két, Magyarországot érintő békeszerződésből: a trianoni békéből és a párizsi békéből. Bővebben…

Reklámok

Honecker miniháborúja

Éveken keresztül folytatódott a keletnémet vezetés harca a nemzetközi jog ellen. Ennek kulminációja volt a 80-as évek középén Honecker kvázi miniháborúja az egész világ ellen. Bővebben…

Reklámok

Horogkereszténység

Sajnos azt tapasztalom, hogy egyébként jóakaratú, de agnosztikus-ateista emberek bedőlnek az újnyilasok önbevallott keresztény hitének, s részben a kereszténységet hibáztatják a nyilas eszmék miatt. Sajnos ez teljes félreértés. A nyilas értelmezésű kereszténység nem kereszténység, hanem egy zavaros, eklektikus zagyvaság, melyre valaki már kitalálta a vicces horogkereszténység szót. Bővebben…

Reklámok

Rövid bolgár történelem

A bolgárok eredete Bulgáriában részben politikai kérdés is. A hagyományos szemlélet azt tartja, hogy a mai bolgárok a VII-IX. század során három elemből alakultak ki: ezek a trákok, a szlávok, s a bolgárok, ez utóbbiakat előbolgároknak vagy ősbolgároknak is nevezve a mai bolgároktól való megkülönböztetés (?) céljából. Bővebben…

Reklámok

Téveszmék a Bibliáról

Néhány általánosan elterjedt, azonban téves adatot ill. vélekedést írtam az alábbiakban össze a Bibliával és a kereszténységgel kapcsolatban. Bővebben…

Reklámok

“Újjáéledési folyamat”

Mivel 1986-1992 között életvitelszerűen Bulgáriában éltem, sikerült átélnem a bolgár kommunista uralom utolsó éveire jellemző kisebbségellenes üldözést is, különösen annak csúcsát 1989 nyarán. Bár mindvégig Szófiában voltam, ahol az üldözött kisebbségeknek nem igazán éltek képviselői, a hangulatot sikerült átéreznem. Bővebben…

Reklámok

Mikor van Karácsony?

Karácsony az december 25-én van. Mindig, mindenhol. Minden ortodox templom december 25-én ünnepli a Karácsonyt. Az egyházi naptárban ezen a napon ez áll: december 25. – Karácsony. Viszont az ortodox egyházak nem mind ugyanazt a naptárat használjak, ezért egyes ortodox egyházak esetében előfordul, hogy az egyházi naptár szerinti december 25. a hivatalos “világi” naptárban január 7. De nem minden esetben, ezért tévedés “ortodox naptárról” beszélni – ilyen nincs ugyanis. Lássuk ezt részletesebben! Bővebben…

Reklámok

Egyháztörténet

Nem célom bemutatni részletesen az egyes nem-apostoli irányzatokat, célom leginkább az apostoli irányzat bemutatása, az egyes vele ellenkező fontosabb ellenirányzatok kontextusában. Bővebben…

Reklámok

A macedónkérdés lényege

Igyekezem összefoglalni ezt a témát: mi is az a macedónkérdés. Bővebben…

Reklámok